FAQ | Gebruiksvoorwaarden | Contact | Partners | © 2023 Wikaza

1. ALGEMEEN 
Deze website is samengesteld door Wikaza Nederland, statutair gevestigd te Amersfoort, nummer Kamer van Koophandel 524.512.16 en Wikaza Amsterdam, statutair gevestigd te Amsterdam, nummer Kamer van Koophandel: 343.545.85 en 

 2. KOSTEN
Tenzij anders aangegeven is gebruik van Wikaza gratis. Op termijn zullen er kosten gerekend gaan worden voor zakelijk gebruik.

3. ONAFHANKELIJKHEID
3.1 Onafhankelijk
Wikaza is een open platform met als doel particulieren bij elkaar te brengen rond nieuwe initiatieven en locaties. Wij zijn niet afhankelijk van een of meerdere partijen.
3.2 Doel
Het is niet onze bedoeling om de gebruikers van Wikaza te benaderen met aanbiedingen. Indien wij wel contact opnemen is dat om gebruikers te attenderen kansen met andere groepen of om gebruikers op de hoogte te stellen wangedrag op de site.
3.3 Bijdrage
Wikaza is tot stand gekomen met bijdragen van de Gemeente Amsterdam.

4. PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS
4.1 Privacybeleid
De gegevens die gebruikers op Wikaza plaatsen zijn alleen zichtbaar voor andere gebruikers als dat vooraf aangegeven is. Als dat niet uitdrukkelijk aangegeven is kunnen andere gebruikers elkaars contact informatie niet inzien. Zakelijke gebruikers geven aan dat hun contactinformatie in het dienstverleners overzicht
opgenomen kan worden.
4.2 Verwerking en beveiliging persoonsgegevens
Je Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Wikaza zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het doel van deze Privacyverklaring is je te informeren over de manier waarop Wikaza gebruikmaakt van de persoonsgegevens die over je worden verzameld op de website en hoe je deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.
4.3 Persoons en bezoekgegevens
De op Wikaza verzamelde persoonsgegevens worden alleen gebruikt het vormen van groepen te faciliteren. Deze gegevens worden niet gebruikt voor direct marketing of als database verkocht. Trends in vraag en aanbod die ontleend kunnen worden aan de activiteiten op de site kunnen commercieel gebruikt worden, maar dat gebeurt alleen zonder de individuele gegevens en wensen inzichtelijk te maken. Op de website van Wikaza worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is onder andere om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Wikaza haar dienstverlening verder kan optimaliseren.
4.4 Cookie beleid
Wikaza maakt gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen om je te kunnen herkennen als je de site opnieuw bezoekt. Deze cookies worden alleen gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken en om informatie over WIKAZA te sturen.
De domeinnaam waaronder de cookies worden opgeslagen is ondermeer www.wikaza.nl.
De opslag en doorgifte van je gegevens via het internet zijn beveiligd. Je mag de door cookies verzamelde gegevens inzien en rectificatie en/of verwijdering van de gegevens vragen door een e-mail te sturen aan de helpdesk van wikaza. Wikaza verzamelt geen persoonsgegevens via cookies. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door een bericht toe te sturen naar info@wikaza.nl.
4.5 Rechten
Op elk moment kun je inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Verder kun je op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing doeleinden. Daarvoor kun je een e-mail sturen met vermelding van je naam en adres aan info@wikaza.nl.
Als je als bezoeker van een website van Wikaza besluit je gegevens via Wikaza aan een derde te verstrekken, dan is Wikaza op geen enkele manier verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met je gegevens omgaat.
4.6 Beveiliging gegevens
Wikaza doet haar best om verlies van je persoonsgegevens te voorkomen, en om toegang tot je persoonsgegevens door onbevoegdheden of onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens tegen te gaan.


5. TOEGESTAAN GEBRUIK
Je moet je als gebruiker van WIKAZA in alle opzichten op stellen en gedragen als een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker. Zo mag Je geen inhoud van de website gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Verder mag je geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van WIKAZA of anderen, geen afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen doen, geen wettelijk verboden materiaal verspreiden of WIKAZA hacken of op een andere manier beschadigen. Als je iets anders wilt doen met het materiaal dat op WIKAZA staat dan gewoon gebruik en/of doorlinken naar een andere site dan moet je daarvoor schriftelijk toestemming vragen via info@WIKAZA.nl. Als je je hier niet aan houdt dan kan WIKAZA de schade die uit dit niet toegestane gedrag voortvloeit op je verhalen.

 6. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GEBRUIKSRECHT
Alle ideeën en materialen, zoals teksten, beelden, concepten of software die je op WIKAZA plaatst mogen door WIKAZA gebruikt en gekopieerd worden zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. WIKAZA hoeft deze informatie niet geheim te houden.

7. WIJZIGINGEN
Omdat WIKAZA in ontwikkeling is kan de indeling van de site, de aangeboden diensten en deze voorwaarden aangepast worden door Wikaza Amsterdam. Wij zijn niet verplicht de gebruikers van WIKAZA daar toestemming voor te vragen. Wijzigingen worden steeds bekend gemaakt in de gebruiksvoorwaarden die op de site te vinden zijn. In geval van wijzigingen zullen wij trachten de gebruikers daar zo goed mogelijk van op de hoogte te brengen door middel van een informatie bulletin op de site.

8. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
Wikaza Nederland is niet aansprakelijk voor de inhoud van WIKAZA of de websites waarnaar verwezen of gelinkt wordt. Verder is Wikaza niet aansprakelijk voor schade die te maken heeft met het niet beschikbaar zijn van WIKAZA. WIKAZA kan niet garanderen dat alle informatie op de site juist, foutloos en courant is.